Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 39 trang 122: Dựa vào...

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 39 trang 122: Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ....

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 39 trang 122. Lời giải chi tiết Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ.

– Khai thác và chế biến gỗ: phân bố chủ yếu ở Ca-na-đa, Tây Bắc Hoa Kì

– Sản xuất ô tô: phân bố chủ yếu ở Tây Nam Hoa Kì (ven Thái Bình Dương); nam Hoa Kì và nam Mê-hi-cô

Quảng cáo

– Lọc dầu: phân bố chủ yếu ở phía Tây Hoa Kì (ven Thái Bình Dương); phía nam Hoa Kì, nam  Mê-hi-cô

– Đóng tàu chủ yếu phân bố ở phía Đông Hoa Kì – ven biển Đại Tây Dương

– Cơ khí phân bố chủ yếu ở phía Nam Ngũ Hồ; Tây Nam Hoa Kì và Mê-hi-cô

– Luyện kim màu phân bố rộng khắp, luyện kim đen tập trung hơn ở nam Ngũ Hồ

– Dệt: phân bố ở vùng Đông Vắc Hoa Kì

– Hóa chất: phân bố chủ yếu ở gần các biên giới

– Công nghệ cao: phân bố ở phía Nam và ven Thái Bình Duowg thuộc lãnh thổ Hoa Kì

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7