Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng...

Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng quá mức sẽ có tác động xấu tới môi trường: Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ...

Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng quá mức sẽ có tác động xấu tới môi trường.. Lũ lụt , hạn hán , lũ quét , lỡ đất , biến đổi khí hậu toàn cầu , ảnh hưởng giới thực vật và đông. Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng

Quảng cáo

Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng quá mức sẽ có tác động xấu tới môi trường.

Lũ lụt , hạn hán , lũ quét , lỡ đất , biến đổi khí hậu toàn cầu , ảnh hưởng giới thực vật và đông vật …

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7