Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa...

Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á: Đọc bảng số liệu dưới...

Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á. 240,2. Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng

Đọc bảng số liệu dưới đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.

Năm

Dân số (triệu người)

Diện tích rừng (triệu ha)

1980

Quảng cáo

1990

360

442

240,2

208,6

– Dân số tăng từ 360 triệu lên 442 triệu người

– Diện tích rừng giảm từ 240,2 xuống còn 208,6 triệu ha.

⟹ Dân số càng tăng thì diện tích rừng càng giảm, do cất nhà, xd thêm đường gthông, bệnh viện, trường học …

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7