Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Luyện tập: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu...

Luyện tập: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu trang 95 SGK Ngữ văn 7, Trong truyện, thái độ của tác giả đối với Phan Bội Châu như...

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu – Nguyễn Ái Quốc – Luyện tập: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu trang 95 SGK Ngữ văn 7. Trong truyện, thái độ của tác giả đối với Phan Bội Châu như thế nào? Căn cứ vào đâu để biết được điều đó?

1. Trong truyện, thái độ của tác giả đối với Phan Bội Châu như thế nào? Căn cứ vào đâu đế biết được điều đó?

Quảng cáo

Trong truyện, thông qua thủ pháp tương phản đối lập, thông qua cách miêu tả của tác giả khi xây dựng nhân vật và những lời bình luận về Va-ren giúp cho chúng ta thấy rất rõ tình cảm yêu mến, thái độ trân trọng, cảm phục của tác giả đối với Phan Bội Châu dù trong suốt câu chuyện tác giả không đưa ra bất cứ lời bình luận cụ thể nào về nhà chí sĩ cách mạng.

2: Giải thích nghĩa cụm từ “những trò lố” trong nhan đề tác phẩm.

ụm từ “những trò lố” trong nhan đề tác phẩm có ý nghĩa mỉa mai châm biếm. “Những trò lố” ở đây là nói về những trò lố lăng, kệch cỡm mà Va-ren đã diễn trong suô’t cuộc đôi thoại với Phan Bội Châu

Quảng cáo