Trang chủ Lớp 7 Ngữ văn lớp 7 Soạn bài Từ láy trang 41 SGK Văn 7 – Văn 7

Soạn bài Từ láy trang 41 SGK Văn 7 – Văn 7...

Từ láy trang 41 SGK Ngữ văn 7 – Soạn bài Từ láy trang 41 SGK Ngữ Văn 7. So với tiếng gốc mềm, từ láy mềm mại có sắc thái nghĩa nhấn mạnh hơn. So với tiếng gốc đó, từ láy đo đỏ có sắc thái giảm nhẹ đi.

Các LOẠI TỪ LÁY

1. Từ láy đăm đăm có các tiếng lặp lại nhau hoàn toàn. Từ láy mếu máo: sự giống nhau về phụ âm đầu giữa các tiếng. Từ láy liêu xiêu có sự giống nhau về vần giữa các tiếng.

2. Dựa vào kết quả phân tích trên, từ láy được phân làm hai loại: từ láy tòan bộ và từ láy bộ phận.

3. Sở dĩ không nói bật bật, thẳm thẳm mà lại nói bần bật, thăm thẳm vì thực chất đó là những từ được câu tạo theo lối lặp lại tiếng gốc, nhưng để cho dễ nói, nghe xuôi tai nên có sự biến đổi về âm cuối hoặc thanh điệu.

Quảng cáo

NGHĨA CỦA TỪ LÁY

1. Nghĩa của các từ láy ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu được tạo thành  nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng (nháy lại các tiếng kêu, tiếng động…)

2. a) Các từ láy lí nhí, li ti, ti hí… có chung khuôn vần  thường gợi

những âm thanh, hình dáng nhỏ bé.

b) Các từ láy nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh có chung khuôn vần thường gợi tả những hình ảnh, động tác lên xuống một cách tiếp.

3. So với tiếng gốc mềm, từ láy mềm mại có sắc thái nghĩa nhấn mạnh hơn. So với tiếng gốc đỏ, từ láy đo đỏ có sắc thái giảm nhẹ đi.

Quảng cáo