Tài liệu Dạy - Học Toán 7

Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7
Bài tập, lý thuyết giúp thầy cô giảng dạy môn toán 7 và các em hs lớp 7 muốn học tốt môn này.

Mới cập nhật

Bài tập 9 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho hình chữ nhật ABCD có trung điểm các cạnh...
Ôn tập chương 2 - Hình học - Bài tập 9 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài...
Bài tập 8 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho hình bình hành ABCD. Vẽ AM vuông góc với...
Ôn tập chương 2 - Hình học - Bài tập 8 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài...
Bài tập 16 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Lớp học của Hùng có sàn hình chữ nhật có...
Ôn tập chương 2 - Hình học - Bài tập 16 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài...
Bài tập 13 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một miếng đất có bản đồ được vẽ theo tỉ...
Ôn tập chương 2 - Hình học - Bài tập 13 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài...
Bài tập 15 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho một hình thang cân có hai đường chéo vuông...
Ôn tập chương 2 - Hình học - Bài tập 15 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài...