Tài liệu Dạy - Học Toán 7

Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7
Bài tập, lý thuyết giúp thầy cô giảng dạy môn toán 7 và các em hs lớp 7 muốn học tốt môn này.
Bài tập 39 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 : Các anh Minh, Mẫn, Sáng, Suốt cùng tham gia công...
Các anh Minh, Mẫn, Sáng, Suốt cùng tham gia công tác Mùa hè xanh. Anh Minh có số ngày tham gia gấp 2 lần  số ngày của anh Mẫn, anh Mẫn có số ngày tham gia gấp 2 lần anh Sáng, anh
Bài tập 37 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 : Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của...
\(\eqalign{  & a)\,\,{20^8}{.8^8}  \cr  & b)\,\,{10^6}:{2^6}  \cr  & c)\,\,{5^4}{.2^8}  \cr  & d)\,\,{7^8}{.9^4}  \cr  & e)\,\,{27^4}:{25^6} \cr} \)
Bài tập 34 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 : Bài tập – Chủ đề 1: Số hữu tỉ
\(\eqalign{  & {(0,25)^8} = {\left[ {{{\left( {0,5} \right)}^2}} \right]^8} = {(0,5)^{16}}  \cr  & {(0,125)^4} = {\left[ {{{\left( {0,5} \right)}^3}} \right]^4} = {(0,5)^{

Mới cập nhật

Chỉ ra một số điểm giống nhau, khác nhau về bối cảnh ra đời các bản “tuyên ngôn độc lập” trong văn học Việt...
Soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST.  Làm bài tập sáng tạo trang 104 SGK Văn lớp 10 tập...
Bạn hãy xác định và phân tích vai trò của một số yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 5 trang 104 SGK Văn lớp 10...
Bạn hãy tìm hiểu thêm về “giấc mơ của nước Mỹ”. Từ đó, hãy lí giải nguyên nhân tác giả chọn “Tôi có một...
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 4 trang 104 SGK Văn lớp 10...
Có thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên được không? Từ đó, bạn hãy nhận xét về cách sắp...
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 3 trang 104 SGK Văn lớp 10...
Xác định các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng tác giả nêu trong văn bản và vẽ sơ đồ chỉ ra mối liên hệ...
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 2 trang 104 SGK Văn lớp 10...
Văn bản viết ra nhằm mục đích gì? Quan điểm của Mác-tin Lu-thơ Kinh là gì?
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 1 trang 104 SGK Văn lớp 10...