Tài liệu Dạy - Học Toán 7

Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7
Bài tập, lý thuyết giúp thầy cô giảng dạy môn toán 7 và các em hs lớp 7 muốn học tốt môn này.
Bài tập 14* trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tìm các số a, b, c biết rằng
Tìm các số a, b, c biết rằng \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4}\) và \(a – b + c =  – 49\)
Bài tập 5 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, tỉ lệ thức thì có đúng không ?
\({{7{1 \over 5}} \over {5{1 \over 7}}} = {7 \over 5}\) là tỉ lệ thức thì có đúng không ?
Quảng cáo


Bài tập 15 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tìm các số a, b, c biết
Tìm các số a, b, c biết \({a \over 2} = {b \over 3},{b \over 5} = {c \over 4}\)  và a – b + c = -49
Bài tập 9 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tìm số học sinh của lớp 7A, 7B, biết tỉ...
Tìm số học sinh của lớp 7A, 7B, biết tỉ số học sinh của hai lớp là 3 : 4 và số học sinh lớp 7A ít hơn số học sinh lớp 7C  là 15 học sinh.
Bài tập 7 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Có ba tổ A, B, C thi công trồng trụ...
Có ba tổ A, B, C thi công trồng trụ điện. Số trụ điện trồng được của tổ A và tổ B tỉ lệ với các số 3; 4. Số trụ điện trồng được của tổ B và C tỉ lệ với các số 5; 6. Tìm số trụ điệ
Bài tập 8 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tìm chiều dài các cạnh của một tam giác, biết...
Tìm chiều dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi tam giác là 22 cm và chiều dài các cạnh tỉ lệ với 2; 4; 5.

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...