Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7 Bài tập 1 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7...

Bài tập 1 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1: Cùng câu hỏi như trên đối với tập Z....

Bài tập 1 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1.  . Bài tập – Chủ đề 1: Số hữu tỉ

a) Dùng kí hiệu \( \in \) (thuộc), \( \notin \) (không thuộc) để biểu diễn các số sau đây thuộc hay không thuộc tập N:

\(0;\,\, – {{51} \over 3};\,\,0,25;\,\, – 2015;\,\,{{18} \over 6};\,\,3{2 \over {32}}\)

b) Cùng câu hỏi như trên đối với tập Z.

c) Trên hình vẽ biểu đồ Venn ở hình dưới có một vài số đặt không đúng chỗ, em hãy sắp xếp lại cho đúng.

 

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)0 \in N; – {{51} \over 3} \notin N;0,25 \notin N; – 2015 \notin N;{{18} \over 6} \in Z;3{2 \over {32}} \notin N  \cr  & b)0 \in Z; – {{51} \over 3} \in Z;0,25 \notin Z; – 2015 \in Z;{{18} \over 6} \in Z;3{2 \over {32}} \notin Z  \cr  & c) \cr} \)