Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 129 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 129 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thế nào là sơ đồ mạch điện?...

Bài 1 trang 129 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Hãy vẽ sơ đồ của một mạch điện gồm: nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, bóng đèn và công tắc mở.. Bài: Chủ đề 19: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Thế nào là sơ đồ mạch điện?

Quảng cáo

Hãy vẽ sơ đồ của một mạch điện gồm: nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, bóng đèn và công tắc mở.

Sơ đồ mạch điện là hình vẽ mạch điện trong đó các bộ phận của mạch điện được thể hiện bằng các kí hiệu.