Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 130 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 130 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 3 trang 130 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Mạch điện gồm bóng đèn, công tắc đóng, dây dẫn và pin để thắp sáng bóng đèn. Sơ đồ mạch điện nào sau đây thể hiện. Bài: Chủ đề 19: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Quảng cáo

Mạch điện gồm bóng đèn, công tắc đóng, dây dẫn và pin để thắp sáng bóng đèn. Sơ đồ mạch điện nào sau đây thể hiện sai mạch điện nêu trên?

 

Chọn đáp án D.