Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 130 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 130 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 4 trang 130 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Chọn đáp án B.. Bài: Chủ đề 19: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Quảng cáo

Sơ đồ mạch điện nào sau đây mô tả được mạch điện có dòng điện chạy qua và chiều dòng điện thể hiện đúng ?

 

Chọn đáp án B.