Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 67 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 67 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Vật phát ra âm còn được gọi là gì ?...

Bài 1 trang 67 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Vật phát ra âm còn được gọi là gì ?. Bài: Chủ đề 9: Nguồn âm

Vật phát ra âm còn được gọi là gì ?

Quảng cáo

Em hãy nêu một số vật phát ra âm.

Vật phát ra âm còn được gọi là nguồn âm.

Một số vật phát ra âm như: tiếng sáo, kèn, loa, tiếng kêu của côn trùng,…