Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 67 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 67 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Các vật phát ra âm thanh đều dao động....

Bài 2 trang 67 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Loa điện thị bộ phận dao động là màng loa.. Bài: Chủ đề 9: Nguồn âm

Hãy nêu một số nguồn âm và chỉ ra bộ phận dao động của mỗi nguồn âm này khi âm thanh phát ra.

Quảng cáo

Các vật phát ra âm thanh đều dao động.

Loa điện thị bộ phận dao động là màng loa.

Tiếng trống thì bộ phận dao động là màng trống.

Tiếng sấm thì bộ phận dao động là không khí.

Tiếng côn trùng phát ra âm thanh khi bay thì bộ phận dao động là cánh của côn trùng.