Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thế nào là tần số dao động? Đơn vị của tần số là gì?...

Bài 1 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 10: Độ cao của âm

Thế nào là tần số dao động? Đơn vị của tần số là gì?

Quảng cáo

Trong 0,05 s một nguồn âm dao động được 30 lần. Âm thanh do nguồn âm này phát ra có tần số là bao nhiêu?

Tần số là số dao động trong 1 giây, đơn vị của tần số là Hz.

Trong 0,05 s một nguồn âm dao động được 30 lần. Thì trong 1 s nguồn âm dao động được 600 lần. Âm thanh do nguồn âm này phát ra có tần số là 600 Hz.