Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 75 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 75 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 5 trang 75 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 10: Độ cao của âm

Quảng cáo

Một học sinh nam và một học sinh nữ cùng phát ra âm “à à à à” nhưng ta nhe được hai âm trầm, âm bổng khác nhau. Ta kí hiệu hai âm là A và B. Số lần dao động của chúng trong 0,1 s được thể hiện trên hình H10.11. Hỏi ta nghe đượcn âm nào trầm, âm nào bổng hơn, vì sao?

 

Âm A trầm hơn vì tần số dao động nhỏ hơn, Âm B bổng hơn vì tần số dao động lớn hơn.