Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Âm nghe được càng bổng khi...

Bài 3 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Đáp án D: sai thời gian của 1 lần dao động càng dài thì tần số càng nhỏ âm nghe càng trầm.. Bài: Chủ đề 10: Độ cao của âm

Âm nghe được càng bổng khi

A. tần số dao động càng nhỏ.

B. nguồn âm dao động càng nhanh.

C. số làn dao động trong 1 giây càng ít.

Quảng cáo

D. thời gian của 1 lần dao động càng dài.

Đáp án A: sai vì tần số càng nhỏ âm nghe càng trầm.

Đáp án B: đúng vì nguồn âm dao động càng nhanh thì tần số càng lớn, tần số càng lớn âm nghe càng bổng.

Đáp án C: sai vì số lần dao động trong 1 giây càng ít thì tần số càng nhỏ âm nghe càng trầm.

Đáp án D: sai thời gian của 1 lần dao động càng dài thì tần số càng nhỏ âm nghe càng trầm.

Chọn đáp án B.