Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thế nào là âm phản xạ ?...

Bài 1 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi ở hai phòng cạnh nhau và có tường ngăn thì tường là vật phản xạ âm, không cho âm truyền sang phòng bên kia hoặc. Bài: Chủ đề 13: Sự phản xạ âm

Thế nào là âm phản xạ ?

Quảng cáo

Hai người trong cùng một căn phòng nói chuyện với nhau thì âm nghe to. Hai người ở hai phòng cạnh nhau, giữa hai phòng có tường ngăn thì khi người nói trong phòng này, người ở phòng kia nghe rất nhỏ hoặc không nghe được. Hãy giải thích vì sao ?

Âm dội lại khi gặp mặt chắn được gọi là âm phản xạ.

Khi ở hai phòng cạnh nhau và có tường ngăn thì tường là vật phản xạ âm, không cho âm truyền sang phòng bên kia hoặc truyền sang rất ít nên người bên kia nghe được rất nhỏ hoặc không nghe được.