Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 7 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 7 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Chủ đề 13: Sự phản xạ âm...

Hoạt động 7 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Khi ở trong một căn phỏng thật nhỏ, kín và không chứa đồ đạc, tiếng nói của ta nghe vang to và kéo dài ra. Em. Bài: Chủ đề 13: Sự phản xạ âm

Quảng cáo

Khi ở trong một căn phỏng thật nhỏ, kín và không chứa đồ đạc, tiếng nói của ta nghe vang to và kéo dài ra. Em có thể giải thích vì sao ?

Âm phát ra khi truyền đến vách phòng sẽ bị phản xạ liên tiếp nhiều lần trong phòng. Tai ta nghe được âm phát ra và nhiều âm phản xạ liên tiếp nhau nên ta nghe âm vang to và kéo dài.