Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Vật nào sau đây phản xạ âm kém ?...

Bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. C. Gương soi      . Bài: Chủ đề 13: Sự phản xạ âm

Vật nào sau đây phản xạ âm kém ?

A. Sàn nhà gạch men  

Quảng cáo

B. Mặt bàn gỗ nhẵn

C. Gương soi      

D. Khán giả trong nhà hát.

Chọn đáp án D.