Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 138 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 138 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Em hãy cho biết: Loại bóng đèn nào có nguyên tắc hoạt động dựa trên...

Bài 2 trang 138 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Em hãy cho biết: Loại bóng đèn nào có nguyên tắc hoạt động dựa trên. Bài: Chủ đề 20: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Em hãy cho biết: Loại bóng đèn nào có nguyên tắc hoạt động dựa trên

a) sự phát sáng của một vật khi vật được ning nóng đến nhiệt độ cao.

b) sự phát sáng của chất khí khi có dòng điện đi qua.

Quảng cáo

c) sự phát sáng của chất bán dẫn khi có dòng điện đi qua.

Loại bóng đèn có nguyên tắc hoạt động dựa trên:

a) Sự phát sáng của một vật khi vật được nung nóng đến nhiệt độ cao: Bóng đèn sợi đốt, bóng đèn tròn,…

b) Sự phát sáng của chất khí khi có dòng điện đi qua: Đèn neon, đèn huỳnh quang, đèn compact,…

c) Sự phát sáng của chất bán dẫn khi có dòng điện đi qua: Đèn led,…