Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 7 trang 137 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 7 trang 137 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Em hãy cho biết: cầu chì hoạt động trên tác dụng nào của dòng điện?...

Hoạt động 7 trang 137 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Em hãy cho biết: cầu chì hoạt động trên tác dụng nào của dòng điện?. Bài: Chủ đề 20: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Quảng cáo

Em hãy cho biết: cầu chì hoạt động trên tác dụng nào của dòng điện?

Cầu chì dựa theo hoạt động theo tác dụng nhiệt của dòng điện, khi mạch điện nóng lên quá mức đoạn dây này sẽ nóng chảy và mạch điện sẽ bị ngắt bảo vệ an toàn cho mạch điện.