Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 138 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 138 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Khi các thiết bị điện sau đây hoạt đông, tác dụng nhiệt của dòng điện là không có ích...

Bài 3 trang 138 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 20: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Khi các thiết bị điện sau đây hoạt đông, tác dụng nhiệt của dòng điện là không có ích đối với thiết bị nào?

A. Nồi cơm điện                                   

Quảng cáo

B. Bàn ủi

C. Máy bơm nước                               

D. Máy sấy tóc

Chọn đáp án C.