Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 7 trang 66 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 7 trang 66 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Em hãy quan sát một chiếc còi thường được các chú cảnh sát, trọng tài thể thao,...

Hoạt động 7 trang 66 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 9: Nguồn âm

Em hãy quan sát một chiếc còi thường được các chú cảnh sát, trọng tài thể thao, các thầy cô dạy thể dục sử dụng (hình H9,12, H9.13).

Quảng cáo

Em hãy tìm hiểu xem vật nào phát ra âm khi ta sử dụng còi.

 

Khi thổi còi, ta tạo ta luồng không khí chuyển động cuộn xoáy và dao động. Không khí dao động và phát ra âm thanh.