Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Không khí và thép: môi trường nào âm truyền đi nhanh hơn, môi trường nào âm truyền đi...

Bài 2 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Một người nghe được tiếng sấm sau khi nhìn thấy tia chớp 8s. Người này ở cách nới xuất hiện tia sét khoảng bao nhiêu ?. Bài: Chủ đề 12: Môi trường truyền âm

Không khí và thép: môi trường nào âm truyền đi nhanh hơn, môi trường nào âm truyền đi được xa hơn ?

Một người nghe được tiếng sấm sau khi nhìn thấy tia chớp 8s. Người này ở cách nới xuất hiện tia sét khoảng bao nhiêu ?

Quảng cáo

Không khí và thép: môi trường thép truyền âm đi nhanh hơn, môi tường thép âm truyền đi được xa hơn.

Một người nghe được tiếng sấm sau khi nhìn thấy tia chớp 8s. Người này ở cách nơi xuất hiện tia sét khoảng 2720m.

Vì tiếng sấm và tia chớp xuất hiện cùng một lúc, do ánh sáng truyền đi nhanh nên ta nhìn thấy tia chớp ngay khi tia sét xuất hiện. Tiếng sấm truyền đi chậm hơn ánh sáng nhiều nên một lúc sau khi tia sét xuất hiện, tiếng sấm mới truyền đến tai ra.

Vận tốc truyến âm trong không khí là 340 m/s.

Suy ra \(L = 340.8 = 2720m\).