Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Bài 6 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.. Bài: Chủ đề 12: Môi trường truyền âm

Một học sinh đứng xem bắn pháo hoa ở vị trí khá xa nơi bắn pháo hoa. Học sinh này nhận thấy thời gian từ lúc nhìn thấy pháo hoa nổ tung trên bầu trời (hình H12.7) đến lúc nghe được tiếng nổ đó là 3s. EM hãy cho biết học sinh này đứng cách nơi bắn pháo hoa khoảng bao nhiêu ?

Quảng cáo

 

Vì tiếng nổ và tia ánh xuất hiện cùng một lúc, do ánh sáng truyền đi nhanh nên ta nhìn thấy ánh sáng ngay khi pháo hoa nổ xuất hiện. Tiếng nổ truyền đi chậm hơn ánh sáng nhiều nên một lúc sau khi ánh sáng xuất hiện, tiếng nổ mới truyền đến tai ta.

Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s.

\(L = 340.3 = 1020 m\).