Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Chủ đề 12: Môi trường truyền âm...

Bài 3 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. B. Độ cao của âm. Bài: Chủ đề 12: Môi trường truyền âm

Một người ngồi trước một tivi đang phát chương trình ca nhạc. Đại lượng nào sau đây của âm thanh mà người này nghe được phụ thuộc vào khoảng cách từ người đến tivi ?

A. Độ to của âm                                  

B. Độ cao của âm

C. Tốc độ truyền âm               

Quảng cáo

D. Thời gian nghe được âm phát ra.

Đáp án A: đúng vì càng ở gần càng nghe được âm càng to, càng ở xa nghe được âm càng nhỏ.

Đáp án B: sai vì độ cao của âm không thay đổi.

Đáp án C: sai vì tốc độ của âm không thay đổi

Đáp án D: sai vì thời gian nghe được của âm không thay đổi.

Chọn đáp án A.