Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 13 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 13 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thực hiện thí nghiệm và nhận xét....

Hoạt động 1 trang 13 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Ống nhựa thẳng hoặc cong, trường hợp nào ta có thể quan sát thấy một phần của bóng đèn sáng khi nhìn vào phía trong lòng. Bài: Chủ đề 2: Sự truyền ánh sáng

Thực hiện thí nghiệm và nhận xét.

Quảng cáo

Dùng một ống hút bằng nhựa hướng đến một chiếc đèn trong phòng khi đèn đang sáng. Dùng mắt nhìn vào trong lòng ống nhựa (hình H2.3)

Ống nhựa thẳng hoặc cong, trường hợp nào ta có thể quan sát thấy một phần của bóng đèn sáng khi nhìn vào phía trong lòng ống.

 

Ống thẳng nhìn thấy được dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp tới mắt.