Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 1 trang 6 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 1 trang 6 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy quan sát và nhận xét...

Hoạt động 1 trang 6 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Hãy quan sát và nhận xét. Bài: Chủ đề 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng

Hãy quan sát và nhận xét

Từ những quan sát trong cuộc sống hàng ngày, em hãy cho biết trường hợp nào sau đây (hình H1.3), mắt ta nhận biết có ánh sáng ?

1. Ban đêm, ở trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, mở mắt.

2. Ban đêm, ở trong phòng kín, bật đèn, mở mắt.

Quảng cáo

3. Ban ngày, ở ngoài trời, mở mắt.

4. Ban ngày, ở ngoài trời, che kín mắt.

 

Trường hợp 2 và 3 có điều kiện giống nhau là: Có ánh sáng và mở mắt nên ánh sáng lọt vào mắt.

Trường hợp 1 và 4 không có ánh sáng chiếu vào mắt nên không nhận biết được ánh sáng.

Kết luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.