Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 116 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 116 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Từ hồ sơ minh họa ở hình H17.3, em hãy mô tả vì sao ta luôn có được dòng nước...

Hoạt động 2 trang 116 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Từ hồ sơ minh họa ở hình H17.3, em hãy mô tả vì sao ta luôn có được dòng nước chảy khi mở vòi nước trong. Bài: Chủ đề 17: Dòng điện – Nguồn điện

Hãy quan sát và giải thích.

Quảng cáo

Người ta thường ví hoạt động của các dụng cụ điện với việc sử dụng nước trong gia đình.

Từ hồ sơ minh họa ở hình H17.3, em hãy mô tả vì sao ta luôn có được dòng nước chảy khi mở vòi nước trong nhà. Nguồn điện có tác dụng tương tự với những bộ phận nào trong hồ sơ này? Từ đó, em có thể nêu lên thế nào là nguồn điện?

 

Nước được bơm bởi máy bơm và chứa vào một bồn nước trên cao. Nguồn điện cung cấp dòng điện, có tác dụng như máy bơm cung cấp dòng nước.