Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 117 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 117 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Em hãy tập lắp ráp một nguồn điện đơn giản....

Hoạt động 4 trang 117 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Dụng cụ: Nguồn điện (pin và đế gắn pin), bóng đèn và đế gắn đèn, dây dẫn, công tắc.. Bài: Chủ đề 17: Dòng điện – Nguồn điện

Em hãy tập lắp ráp một nguồn điện đơn giản.

Dụng cụ: Nguồn điện (pin và đế gắn pin), bóng đèn và đế gắn đèn, dây dẫn, công tắc.

Quảng cáo

Nếu đèn không sáng, ngắt công tắc và kiểm tra lại từng bộ phận trong mạch điện để tìm nguyên nhân đèn không sáng và khắc phục. Thực hiện cho đến khi đóng công tắc thì mạch điện kín và đèn sáng.

Lắp mạch điện như hướng dẫn trên hình H17.6. Đóng công tắc, quan sát đèn có sáng hay không.

 

Hệ thống gồm nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn, công tắc,… nối với nhau tạo thành một mạch điện.