Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 8 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 8 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Dùng đèn chiếu ánh sáng qua một lỗ nhỏ để ánh sáng đi ngang trước mặt (không...

Hoạt động 4 trang 8 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng

Hãy thực hiện và giải thích kết quả thí nghiệm.

Dùng đèn chiếu ánh sáng qua một lỗ nhỏ để ánh sáng đi ngang trước mặt (không chiếu ánh sáng trực tiếp vào mắt).

Ta có nhìn thấy được trực tiếp đường đi của ánh sáng phát ra từ đèn không ?

Quảng cáo

Sau đó hãy đặt một hộp thủy tinh chứa đầy khói trước đèn (hình H1.7)

Ta có thấy vệt đường đi của ánh sáng trong hộp không ? Hãy giải thích vì sao ?

Gợi ý: Cho biết khói được tạo bởi rất nhiều các hạt bụi nhỏ li ti trong không khí.

 

Ta không nhìn thấy được trực tiếp đường đi của ánh sáng vì ánh sáng từ đèn pin không chiếu vào mắt. Khi đặt hộp thủy tinh kín chứa đầy khói trước đèn ta nhìn thấy vệt đường đi của ánh sáng trong hộp.

Vì khói gồm các hạt li ti, các hạt này được chiếu sáng trở thành vật sáng và các hạt xếp gần như liền nhau nằm trên đường truyền ánh sáng tạo thành vệt sáng.