Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 7: Quan sát...

Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 7: Quan sát hình 55.1 trong SGK, em hãy:...

Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 7. Vật nuôi:. Bài 55: Kinh tế châu Âu

Quan sát hình 55.1 trong SGK, em hãy:

Hoàn thành bảng sau

Cây trồng, vật nuôi Vùng phân bố chủ yếu (Tây, Trung, Đông, Nam Âu)

Lúa mì

Ngô

Củ cải đường

Nho, cam, chanh

Lợn

 

Giải thích về sự phân bố của các cây trồng: lúa mì, nho, cam, chanh; và các vật nuôi: bò, lợn.

Hoàn thành bảng

Cây trồng, vật nuôi

Vùng phân bố chủ yếu (Tây, Trung, Đông, Nam Âu)

Lúa mì

Quảng cáo

Tây và Trung Âu

Ngô

Nam Âu

Củ cải đường

Tây và Đông âu

Nho, cam, chanh

Nam Âu

Tây Âu và Trung Âu

Lợn

Tây Âu và Trung Âu

Giải thích về sự phân bố của các cây trồng: lúa mì, nho, cam, chanh; và các vật nuôi: bò, lợn

– Cây trồng:

+ Luá mì là loại cây lương thực ôn đới, thích hợp với khí hậu ôn đới ở khu vực Tây và Trung Âu.

+ Nho, cam, chanh là các loài cây cận nhiệt, thích hợp với khí hậu cận nhiệt địa trung hải ở khu vực Nam Âu.

– Vật nuôi:

+ Bò: Thích nghi với khí hậu ôn đới ở Tây và Trung Âu, nơi có nguồn thức ăn từ các đồng cỏ tự nhiên ở trên các dãy núi An-pơ, Cac-pat,..và nguồn thức ăn từ ngành trồng trọt.

+ Lợn: Tây và Trung Âu có khí hậu ôn đới, thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của lợn và có nguồn thức ăn từ ngành trồng trọt.