Tập bản đồ Địa lí 7

Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7
Bài 2 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7: Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ vẽ biểu...
Vẽ biểu đồ hình tròn (dựa vào số liệu trang 185 trong SGK) để thể hiện rõ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina.
Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7: Hãy so sánh cơ cấu kinh tế của Pháp...
Hãy so sánh cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina để nêu rõ trình độ phát triển kinh tế của cả hai nước này.
Bài 1 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã...
Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây tên một số nước thuộc các khu vực của châu Âu.
Bài 4 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7: Năm 2004, GDP của EU đứng đầu thế giới...
– Năm 2004, GDP của EU đứng đầu thế giới với 12690,5 tỉ USD, chiếm 31,0 % tổng GDP thế giới, vượt qua cả Hoa Kì và Nhật Bản.
Bài 2 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7: Ngày 1-5-2004, Liên minh châu Âu đã kết nạp...
Ngày 1-5-2004, Liên minh châu Âu đã kết nạp thêm những nước nào?
Bài 3 trang 53 Tập bản đồ Địa lí 7: Liên minh châu Âu có:
Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.
Quảng cáo


Bài 2 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 7: Dựa vào lược đồ và nội dung SGK, em...
Dựa vào lược đồ và nội dung SGK, em hãy nêu các nguồn tài nguyên chủ yếu và những ngành kinh tế chính của khu vực Đông Âu.

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...