Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 7: Dựa vào...

Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 7: Dựa vào hình 55.2 trong SGK, kết hợp hình 54.1 trong SGK, em hãy:...

Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 7. Sản xuất máy bay. Bài 55: Kinh tế châu Âu

Dựa vào hình 55.2 trong SGK, kết hợp hình 54.1 trong SGK, em hãy:

Hoàn thành bảng sau:

Các ngành công nghiệp Nơi phân bố chủ yếu (Khu vực hoặc quốc gia nào?)

Khai thác dầu

Luyện kim đen

Luyện kim màu

Sản xuất máy bay

Dệt

Cơ khí

Đóng tàu

 

Dựa vào kiến thức đã học giải thích vì sao cơ cấu các ngành công nghiệp của châu Âu rất đa dạng?

Hoàn thành bảng sau:

Quảng cáo

Các ngành công nghiệp

Nơi phân bố chủ yếu (Khu vực hoặc quốc gia nào?)

Khai thác dầu

Ru-ma-ni, Hung-ga-ri

Luyện kim đen

Tây và Trung Âu

Luyện kim màu

Tây Âu và Bắc Âu

Sản xuất máy bay

Pháp, Liên bang Nga

Dệt

Tây Âu và Đông Âu

Cơ khí

Tây Âu

Đóng tàu

Tây Âu và Nam Âu

Cơ cấu các ngành công nghiệp của châu Âu rất đa dạng vì: Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hóa sớm nhất thế giới, phát triển đang dạng cả các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành công nghiệp hiện đại, kĩ thuật cao.