Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 7: Dựa vào...

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 7: Dựa vào lược đồ bên, em hãy:...

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 7. Tên các biển bao quanh khu vực Bắc Âu: Biển Na Uy, Biển Bắc, Biển Bantich.. Bài 56: Khu vực Bắc Âu

Dựa vào lược đồ bên, em hãy:

Ghi tên các nước thuộc khu vực Bắc Âu

Ghi tên các biển bao quanh khu vực Bắc Âu. Giải thích vì sao vùng biển của Aixơlen và Na Uy có nhiều bãi cá.

Quảng cáo

Cho biết vì sao khí hậu ở Phần Lan và Thụy Điển lạnh hơn khí hậu vùng ven biển Na Uy.

Tên các nước thuộc khu vực Bắc Âu: Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan

Tên các biển bao quanh khu vực Bắc Âu: Biển Na Uy, Biển Bắc, Biển Bantich.

Vùng biển của Aixơlen và Na Uy có nhiều bãi cá vì đây là vùng biển ấm, có dòng biển nóng Bắc Đại Dương chảy từ vùng biển ấm phía nam lên, mang theo nhiều tôm, cá hình thành các các ngư trường.

Khí hậu ở Phần Lan và Thụy Điển lạnh hơn khí hậu vùng ven biển Na Uy vì vùng ven biển Na Uy được sưởi ấm bởi dòng biển nóng Bắc Đại Dương chảy sát ven bờ.