Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 4 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 7: Bài 54:...

Bài 4 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 7: Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu...

Bài 4 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 7. Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

Quảng cáo

Điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng

Đặc điểm nào dưới đây không thuộc các đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu:

  Tỉ lệ dân thành thị cao
  Đô thị hóa chủ yếu do nhiều người di cư đến thành phố để kiếm việc làm
  Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị
  Đô thị hóa nông thôn phát triển

  Tỉ lệ dân thành thị cao
Đ Đô thị hóa chủ yếu do nhiều người di cư đến thành phố để kiếm việc làm
  Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị
  Đô thị hóa nông thôn phát triển