Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 2 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 7: Quan sát...

Bài 2 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 7: Quan sát lược đồ trên, em hãy nêu tên một số ngành công nghiệp hiện đại và một số trung tâm công...

Bài 2 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 7. Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Quan sát lược đồ trên, em hãy nêu tên một số ngành công nghiệp hiện đại và một số trung tâm công nghiệp lớn của khu vực Tây và Trung Âu.

Quảng cáo

– Một số ngành công nghiệp hiện đại: Điện tử, hóa chất, sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất máy bay,..

– Một số trung tâm công nghiệp lớn: Giaxgâu, Luân Đôn, Pari, Liông, Macxây, Hămbuôc, Bec lin, Muynich, Vacxava,..