Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 7: Quan sát...

Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 7: Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Palecmô trong SGK, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa...

Bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 7. Bài 58: Khu vực Nam Âu

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Palecmô trong SGK, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa và cho biết đây thuộc kiểu khí hậu nào?

Quảng cáo

– Nhiệt độ: Mùa đông ấm, nhiệt độ trung bình tháng 1 khoảng 10oC; mùa hà nóng, nhiệt độ tháng trung bình tháng 7 khoảng 25oC.

– Lượng mưa: Mưa tương đối nhiều, lượng mua trung bình năm đạt 711mm; mưa nhiều vào thu đông, từ tháng 10 đến tháng 4; mùa hạ ít mưa.

⟹ Đây thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.