Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 2 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7: Bài 61:...

Bài 2 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7: Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu...

Bài 2 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7. Biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina năm 2000. Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Vẽ biểu đồ hình tròn (dựa vào số liệu trang 185 trong SGK) để thể hiện rõ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina.

Quảng cáo

Biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina năm 2000