Trang chủ Lớp 7 Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7: Hãy so...

Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7: Hãy so sánh cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina để nêu rõ trình độ phát triển kinh tế của cả hai...

Bài 3 trang 54 Tập bản đồ Địa lí 7. Trong cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina năm 2000:. Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Hãy so sánh cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina để nêu rõ trình độ phát triển kinh tế của cả hai nước này.

Quảng cáo

Trong cơ cấu kinh tế của Pháp và Ucraina năm 2000:

– Ucraina có tỉ trọng ngành nông, lâm và ngư nghiệp là 14%, cao gấp 4,7 lần tỉ trọng ngành nông, lâm và ngư nghiệp của Pháp (3%).

– Tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng của Ucraina (38,5%) cũng cao gấp 1,5 lần tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng của Pháp (26,1%).

– Tỉ trọng ngành dịch vụ của Pháp (70,9%) cao gấp 1,5 lần tỉ trong ngành dịch vụ của Ucraina (47,5%).

Như vậy, có thể thấy, Pháp là quốc gia có trình độ phát triển cao.