Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Lập tất cả...

Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau a) 3 . (-20) = (-4) . 15...

Giải bài 2 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  –  Bài 1: Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau

Advertisements (Quảng cáo)

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) 3 . (-20) = (-4) . 15                                    b) 0,8 . 8,4 = 1,4 . 4,8

a)      3 . (-20) = (-4) . 15

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức ta có các tỉ lệ thức sau :

\(\dfrac{3}{{ – 4}} = \dfrac{{15}}{{ – 20}}\);\(\dfrac{{ – 4}}{3} = \dfrac{{ – 20}}{{15}}\);\(\dfrac{3}{{15}} = \dfrac{{ – 4}}{{ – 20}}\);\(\dfrac{{15}}{3} = \dfrac{{ – 20}}{{ – 4}}\)

Advertisements (Quảng cáo)

b)      0,8 . 8,4 = 1,4 . 4,8

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức ta có các tỉ lệ thức sau :

\(\dfrac{{0,8}}{{1,4}} = \dfrac{{4.8}}{{8.4}}\);\(\dfrac{{8,4}}{{1,4}} = \dfrac{{4.8}}{{0,8}}\);\(\dfrac{{0,8}}{{4,8}} = \dfrac{{1,4}}{{8,4}}\);\(\dfrac{{8,4}}{{4,8}} = \dfrac{{1,4}}{{0,8}}\)