Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 35 trang 33 SBT Toán 8 tập 1: Đố: Đố em...

Câu 35 trang 33 SBT Toán 8 tập 1: Đố: Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống trong đẳng thức sau...

Đố: Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống trong đẳng thức sau . Câu 35 trang 33 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số

Đố: Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống trong đẳng thức sau :

Quảng cáo
Đang tải...

\({1 \over x}.{x \over {x + 1}}.{{x + 1} \over {x + 2}}.{{x + 2} \over {x + 3}}.{{x + 3} \over {x + 4}}.{{x + 4} \over {x + 5}}.{{x + 5} \over {x + 6}}.{{x + 6} \over {x + 7}}.{{x + 7} \over {x + 8}}.{{x + 8} \over {x + 9}}.{{x + 9} \over {x + 10}}…. = 1\)

\({1 \over x}.{x \over {x + 1}}.{{x + 1} \over {x + 2}}.{{x + 2} \over {x + 3}}.{{x + 3} \over {x + 4}}.{{x + 4} \over {x + 5}}.{{x + 5} \over {x + 6}}.{{x + 6} \over {x + 7}}.{{x + 7} \over {x + 8}}.{{x + 8} \over {x + 9}}.{{x + 9} \over {x + 10}}.{{x + 10} \over 1} = 1\)