SBT Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8
Giải sách bài tập Toán 8 (SBT Toán lớp 8) tập 1, tập 2. Toán Đại số chương: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phần hình học: Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC CHƯƠNG II. ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Câu 5.2 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng tam giác ABC biết

Dựng tam giác ABC biết . Câu 5.2 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 8 tập 1 – Bài 5. Dựng hình bằng

Câu 160 trang 100 Sách BT Toán 8 tập 1: Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H...

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, DC, DB. Tìm điều kiện của tứ

Câu 39 trang 93 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Chứng minh hai tam giác ADE và CBF...

Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau.. Câu 39 trang 93 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 –

Câu 5.1 trang 86 Sách bài tập Toán lớp 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD)...

Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD) biết BC = 3cm, AC = 2cm, đường cao bằng 2,5cm.. Câu 5.1 trang 86 Sách bài tập

Câu 59 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng góc 75 độ bằng thước và compa

Dựng góc 75 độ bằng thước và compa. Câu 59 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 5. Dựng hình

Câu 54 trang 86 Sách bài tập(SBT) Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết...

Dựng hình thang cân ABCD(AB // CD), biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm, đường cao AH = 2cm.. Câu 54 trang 86

Câu 55 trang 86 SBT Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm,...

Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 2cm, CD = 4cm. Câu 55 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Câu 56 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy...

Dựng hình thang ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 4cm, hai cạnh bên AD = 2cm, BC = 3cm.. Câu 56 trang

Câu 57 trang 86 bài tập SBT môn Toán 8 tập 1: Dựng hình thang cân ABCD, biết hai...

Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm.. Câu 57 trang 86 Sách bài

Câu 58 trang 86 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm,...

Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm . Câu 58 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 –

Luyện tập

Thuyết minh về truyền thống giỗ tổ Hùng Vương, Tại đền thờ chính ở Phú Thọ ngày giỗ tổ rất đông vui, dân chúng...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết minh về truyền thống giỗ tổ Hùng Vương. Tại đền thờ chính ở Phú Thọ ngày giỗ...
Bài 3 – Trang 40 – SGK Địa 8, Hãy giải thích tại sao khu vực Nam Á lại có sự phân bố dân...
Dân cư và kinh tế khu vực Nam Á - Bài 3 - Trang 40 - SGK Địa lí 8. Hãy giải thích tại...
Bài 9 trang 100 sgk Toán 8 – tập 2, Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH
Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 - Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) 9.Hình...