SBT Toán lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8
Giải sách bài tập Toán 8 (SBT Toán lớp 8) tập 1, tập 2. Toán Đại số chương: Phép nhân và phép chia đa thức, Phân thức đại số, phương trình- bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phần hình học: Tứ giác, đa giác, diện tích đa giác, hình lăng trụ đứng, chóp đều trên Baitapsgk.com

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC CHƯƠNG II. ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Luyện tập

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 Tiếng Anh 8 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 6
Unit 6: Folk Tales - Truyện dân gian - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 8 mới. Tổng hợp từ...
Soạn bài Trợ từ, thán từ – Văn 8
Văn nghị luận - Soạn bài Trợ từ, thán từ. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Trợ từ a. Trợ từ là gì? Trợ...
Bài 4 trang 142 sgk Hóa 8, Dựa vào đồ thị về độ tan
Độ tan của một chất trong nước. - Bài 4 trang 142 sgk hóa học 8. Dựa vào đồ thị về độ tan 4....