Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 28 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 28 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bệnh nhân thở bình oxi sẽ tốt hơn là thở bằng không khí vì trong không khí tỉ lệ oxi ...

Bài 1 trang 28 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bệnh nhân thở bình oxi sẽ tốt hơn là thở bằng không khí vì trong không khí tỉ lệ oxi thấp hơn ( Chỉ chiếm 21%).. Bài 28. Không khí – Sự cháy

Quảng cáo

Những bệnh nhân bị bệnh về đường hô hấp do phổi không hoạt động tốt như người bình thường sẽ được bác sĩ cho thở bình oxi ( oxi được nén ở áp suất cao). Em hãy giải thích vì sao bệnh nhân thở bình oxi sẽ tốt hơn là thở bằng không khí.

Bệnh nhân thở bình oxi sẽ tốt hơn là thở bằng không khí vì trong không khí tỉ lệ oxi thấp hơn ( Chỉ chiếm 21%).