Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 5 trang 28 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 5 trang 28 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt đám cháy...

Hoạt động 5 trang 28 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Điều kiện phát sinh tự cháy: + Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy ( Rừng tràm U Minh thường tự bốc cháy vào mùa. Bài 28. Không khí – Sự cháy

Quảng cáo

Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt đám cháy

– Điều kiện phát sinh tự cháy:
+ Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy ( Rừng tràm U Minh thường tự bốc cháy vào mùa khô, do ánh sáng mặt trời làm nóng lớp than bùn có sẵn và dày đặc ở đây)
+ Phải có đủ khí oxi cho sự cháy.
– Biện pháp dập tắt đám cháy:
+ Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
+ Cách li chất cháy với oxi.