Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 5 trang 29 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 5 trang 29 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2:  Khi càng lên cao thì ham lượng oxi càng giảm vì oxi nặng hơn nitơ ( khối lượng phân...

Bài 5 trang 29 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 28. Không khí – Sự cháy

Quảng cáo

Chúng ta đều đã biết nếu càng lên cao thì nhiệt độ sôi của nước càng giảm do áp suất của không khí càng giảm khi lên cao. Em có thể vận dụng kiến thức vừa được học về thành phần oxi trong không khí để giải thích hiện tượng càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm được không?
( Gợi ý: Khối lượng phân tử của oxi lớn hơn nitơ nên càng lên cao, lượng khí oxi càng giảm)

 Khi càng lên cao thì ham lượng oxi càng giảm vì oxi nặng hơn nitơ ( khối lượng phân tử của oxi lớn hơn khối lượng phân tử nitơ), dẫn đến mật độ không khí càng loãng, do đó khí càng lên cao thì áp suất không khí càng giảm.