Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 64 tài Tài liệu dạy – học Hóa học...

Bài 1 trang 64 tài Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Trong quá trình phản ứng giảm dần, tăng dần....

Bài 1 trang 64 tài Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 13. Phản ứng hóa học

Dùng các cụm từ: “chất tham gia, sản phẩm, phản ứng hóa học, lượng chất tham gia, lượng sản phẩm”, để điền vào phần còn trống trong câu sau:

Quảng cáo

…………………… là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là ………………. chất mới sinh ra gọi là ……………………

Trong quá trình phản ứng ………………………… giảm dần, ………………… tăng dần.

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là chất tham gia, chất mới sinh ra gọi là sản phẩm.

Trong quá trình phản ứng lượng chất tham gia giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần.