Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Đốt cháy than củi chúng ta thấy hiện tượng gì xảy ra, chất mới sinh ra có...

Hoạt động 4 trang 63 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Bài 13. Phản ứng hóa học

– Đốt cháy than củi chúng ta thấy hiện tượng gì xảy ra, chất mới sinh ra có khác với chất ban đầu không?

– Quan sát thí nghiệm nhiệt phân đường và nêu nhận xét đối với màu sắc chất mới tạo thành có khác gì so với đường ban đầu.

Quảng cáo

– Vì sao chúng ta biết có phản ứng xảy ratrong thí nghiệm ở hoạt động 3 ( kẽm + dd axit clohiđric)?

– Đốt cháy than củi chúng ta thấy lượng chất than củi giảm dần, đồng thời sinh ra khói, tỏa nhiệt và phát sáng. Chất mới sinh ra khác chất ban đầu vì chất mới sinh ra ở dạng khí, chất ban đầu ở dạng rắn.

– Đường ban đầu có màu trắng, chất tạo thành có màu đen (than).

– Kẽm + dung dịch axit clohiđric là phản ứng hóa học vì có bọt khí thoát ra.

Kết luận: Sự tỏa nhiệt và phát sáng là một dấu hiệu cho biết phản ứng hóa học xảy ra, nhận biết phản ứng hóa học xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành.