Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 64 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 64 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Em hãy cho biết điều kiện để cồn phản ứng là gì?...

Bài 4 trang 64 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. b) Viết phương trình chữ của phản ứng xảy ra?. Bài 13. Phản ứng hóa học

Khi đưa ngọn lửa đến đèn cồn dùng để thí nghiệm thì đèn cồn cháy, biết rằng cồn cháy được là nhờ có sự tham gia của khí oxi có trong không khí. Sau phản ứng sẽ tạo thành khí cacbon đioxit và hơi nước.

Quảng cáo

a) Em hãy cho biết điều kiện để cồn phản ứng là gì?

b) Viết phương trình chữ của phản ứng xảy ra?

a) Điều kiện để cồn phản ứng là: Cồn phải tiếp xúc với khí oxi và cần đun nóng hỗn hợp tới một nhiệt độ nhất định.

b) Phương trình chữ: Cồn + Khí oxi \( \to \) Khí cacbon đioxit + Hơi nước