Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp sau: “phương trình hóa học, các chất...

Bài 1 trang 75 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp sau: “phương trình hóa học, các chất phản ứng, sản phẩm, số nguyên tử, số phân tử”. Bài 16. Phương trình hóa học – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Quảng cáo

Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp sau: “phương trình hóa học, các chất phản ứng, sản phẩm, số nguyên tử, số phân tử”

Phản ứng hóa học được biểu diễn bằng ……………… trong đó ghi công thức hóa học của ………………….. và ………………….. Phương trình hóa học cho ta biết tỉ lệ về  ……………………. ……………………. giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

Phản ứng hóa học được biểu diễn bằng phương trình hóa học, trong đó ghi công thức hóa học của chất phản ứngsản phẩm. Phương trình hóa học cho ta biết tỉ lệ về  số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.