Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 33. Điều chế hiđro. Phản ứng thế...

Hoạt động 1 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 33. Điều chế hiđro. Phản ứng thế

Quảng cáo

 Học sinh nêu lại những dụng cụ thí nghiệm, hóa chất và cách tiến hành thí nghiệm điều chế hiđro trong bài “ tính chất – ứng dụng của hiđro”

Dụng cụ thí nghiệm, hóa chất và cách tiến hành thí nghiệm điều chế hiđro.
– Dụng cụ: Bình thủy tinh , ống dẫn khí, ống nghiệm ( hình vẽ).
– Hóa chất: kẽm (Zn), dung dịch axit clohiđric ( dung dịch HCl).
– Cách tiếp hành: Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào bình thủy tinh có chứa một vài viên kẽm và lắp dụng cụ thu khí hiđro như hình vẽ.